Uitkomst onafhankelijk onderzoek bepaalt toekomst A27 Ring Utrecht - Amelisweerd

Cover regeerakkoordBij het verschijnen van het regeerakkoord op 29.10 kwam voor ons al snel het zinnetje over de Ring Utrecht in beeld: "De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond" (p.38). Verschillende media trokken hieruit ten onrechte de conclusie dat de besluitvorming over de Ring Utrecht een gelopen race zou zijn. Attje Kuiken, woordvoerster infrastructuur voor de PvdA, gaf de volgende dag al snel duidelijkheid. Via twitter meldde ze dat de PvdA het extra onderzoek gewoon afwacht. Als de uitkomsten voor 2 x 7 rijstroken negatief zijn, dan moeten ze daar hun conclusies uit trekken (ze verwees daarbij naar de VVD). 

Keuze voor 2 x 7 staat zeker niet vast

Op diezelfde dinsdag 30.10 bevestigde Diederik Samsom deze lezing; hij deed dit op de eerste PvdA-ledenbijeenkomst in Utrecht na vragen van pvda-Raadslid Gerry Nalis: "Als het onderzoek aantoont dat er ook andere mogelijkheden zijn die hetzelfde effect hebben met bijvoorbeeld minder impact op het milieu, dan zou dat een goede oplossing zijn. Maar ik ga niet vooruit lopen op de uitkomst van het onderzoek (bron)." Dat de PvdA aandacht heeft voor haar nogal beschadigde duurzaamheidsimago en de maatschappelijke kosten en baten van grote projecten, bleek wel uit een motie die op het partijcongres is aangenomen. De motie, aangedragen door PVdA duurzaam, roept de Kamer op om rekening te houden met het feit dat de mobiliteit sinds 2005 niet meer is gegroeid (zie bron, motie 20). En dat is belangrijk: Zonder mobiliteitsgroei valt de maatschappelijke kosten/batenanalyse van grote infrastructurele projecten immers een stuk negatiever uit. Ook Marianne Thieme (PvdD) meldt via twitter dat zij steun krijgt van de Kamer voor een doorrekening van de mobiliteitsontwikkeling en maatschappelijke kosten/baten van onder meer de A27 bij Amelisweerd. 

Inhoud extra onderzoek

Het extra onderzoek neemt naar verwachting drie maanden in beslag. Eerst zal de Kamer echter de opdracht voor het onafhankelijk onderzoek moeten goedkeuren. In een eerste reactie aan de Kamer geeft min. Schultz aan wat volgens haar de inhoud van het onderzoek zou moeten zijn.  

1. Is het onderzoek dat IenM heeft gedaan naar de mogelijkheden om de verbreding van de A27 binnen de bestaande Bak in Amelisweerd te realiseren, afdoende en juist geweest? Het gaat hierbij speciaal om de vraag of een laag groeiscenario, varianten met 2x6 rijstroken binnen de Bak, met 80 km/u als maximumsnelheid, en alternatieven waarin sprake is van investeringen in nieuwe OV-lijnen (o.m. een nieuwe spoorlijn Breda-Utrecht) en/of prijsbeleid, adequaat zijn onderzocht.

2. Is, op basis van dat onderzoek, terecht de conclusie getrokken dat voor de oplossing van het verkeersprobleem op de A27 het verbreden van de Bak in Amelisweerd nodig is?

3. Als ontwevings-maatregel wordt een 2-strooks bypass voorzien. Kan volstaan worden met een enkelstrooks bypass?

4. Kan de variant met 2x7 rijstroken gefaseerd worden aangelegd waarbij de eerste fase gerealiseerd wordt binnen de bestaande Bak-in-Amelisweerd?

In tegenstelling tot de PvdA geeft de minister niet aan welke consequenties een negatieve beoordeling van de 2 x 7 varianten zou betekenen. Het is duidelijk waar de minister op afkoerst. Of de Kamer daar genoegen mee neemt, zal echter nog moeten blijken. Wij houden u op de hoogte.  

Lees ook: Nieuwe Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar meer duurzame varianten voor A27 Amelisweerd