Rapport haalt asfaltlobby onderuit - onrealistische aannames bij weguitbreidingen

CE-DelftZondag 24 november publiceerde onderzoeksbureau CE-Delft het rapport "Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?". Auteurs Huib van Essen en Maarten 't Hoen onderzoeken de onderliggende scenario's en verkeersprognoses van grote infraprojecten, zoals de planstudie Ring Utrecht en het project Blankenburgtunnel in Rotterdam. Zij concluderen dat investeringen in weguitbreidingen ten onrechte positieve economische effecten lijken te hebben. 

Achterhaalde toekomstscenario's

Er blijken veel onrealistische aannames te zitten in de onderbouwing van wegenprojecten. De groei van autoverkeer en economie wordt stelselmatig veel te hoog ingeschat; de olieprijs waarmee gerekend wordt is juist een stuk lager dan experts voorspellen. Deze achterhaalde cijfers leiden ertoe dat kosten-baten-analyses een verkeerd beeld geven van de economische baten. Een ander probleem is de zwakke gebiedsanalyse bij infraprojecten. Een integrale probleemanalyse wordt niet gemaakt. Bovendien vindt de afweging tussen nut en noodzaak pas laat plaats, vaak politiek gekleurd en nadat het Kabinet er een 'definitief' besluit over heeft genomen. 

Kosten in werkelijkheid hoger dan de baten

Bij het project Blankenburgtunnel en A13/A16 blijken de baten in werkelijkheid niet op te wegen tegen de kosten. Met andere woorden: Aanleg betekent dat de maatschappij er geld op moet toeleggen; het levert niets op. Bij de planstudie Ring Utrecht kunnen de onderzoekers deze conclusie niet trekken, simpelweg omdat enige informatie over kosten en baten geheel ontbreekt. De onderbouwing van het hele project is te mager om er iets zinnigs over te zeggen.

Weliswaar komt er in 2014 nog een MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse), maar volgens de minister staat het besluit tot aanleg al vast. Overigens is er wel een kleine analyse geweest van kosten en baten. Maar die was te beperkt van opzet. Bovendien kwam verbreding van de A27 er niet goed uit; 2x6 binnen-de-bak leverde de maatschappij een stuk meer op. 

Voortschrijdend inzicht is niet iets voor in de verre toekomst...

---

Bekijk de aanbevelingen van CE-Delft (opent in een pop-up)

Lees hier het rapport "Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?"

Reactie van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht: onderbouwing verbreding Utrechtse snelwegen te rooskleurig.

Reactie van Milieudefensie: snelwegplannen gebaseerd op onrealistische verkeersgroei.