Oproep Tweede Kamer voor een nieuwe ambitie op luchtkwaliteit

  • Print

Potje ongezondeluchtNamens meer dan 80.000 Nederlanders roepen Milieudefensie, Kracht van Utrecht en 11 andere maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer op om nieuwe landelijke doelen voor luchtkwaliteit te bepalen. Deze oproep is gedaan tijdens de aanbieding van de petitie voor gezonde lucht op 11 februari 2016.

De ruim 80.000 mensen vragen de Tweede Kamer om een ambitieus actieplan op te stellen voor gezonde lucht, inclusief (1) meetbare streefwaarden voor tenminste fijnstof, roet, stikstofdioxide en ozon, (2) een tijdsplanning met tussentijdse toetsmomenten en (3) een bijbehorend maatregelenpakket.

Brede steun onder maatschappelijke organisaties

Deze oproep van Milieudefensie wordt ondersteund door ruim 80.000 burgers en KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Long Alliantie Nederland, European Respiratory Society, Stichting Schone Lucht voor Iedereen, Greenpeace, Natuur & Milieu, Fietsersbond, Natuur en Milieufederaties, Adem Graag in Den Haag, Groene Boulevard Amsterdam, en de Kracht van Utrecht.

Notitie CE Delft als onderbouwing

Op verzoek van Milieudefensie heeft CE Delft een notitie opgesteld als onderbouwing van deze oproep. CE Delft geeft een overzicht van alle verkeersmaatregelen die nodig zijn om in Nederland de WHO-grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen.

-- 

Lees de notitie van CE Delft hier

Oproep aan de Tweede Kamer

Foto: "Beste Tweede Kamer... Ik wil graag schone lucht. Kunt u daarvoor zorgen? Groetjes, Hidde (10 jaar, bijna 11)."