Dossier Kracht van Utrecht & Ladder van Verdaas

KrachtvanUtrecht2.0cover grootDe Kracht van Utrecht is een burgerinitiatief dat laat zien dat de samenleving haar verantwoordelijkheid neemt bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Met een innovatieve, onorthodoxe benadering leveren wij een bijdrage aan een brede, maatschappelijke zoektocht naar de beste oplossing voor de mobiliteit in en rondom Utrecht. Ons rapport 'Kracht van Utrecht 2.0' (KvU 2.0) schetst een alternatief voor de fysieke aanpassing van de Ring Utrecht door het inzetten op OV-maatregelen en een uitgebreid fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op ruimtelijke ordening, mobiliteitsmanagement en anders beprijzen van mobiliteit.

 

Samenwerken aan een duurzaam alternatief

Om een integrale visie op leefbaarheid en bereikbaarheid op te kunnen stellen is er volgens ons een samenwerking nodig tussen de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Deze insteek is bewust toegepast bij de totstandkoming van het rapport. Naar onze mening is dit de enige weg naar succes. De Kracht van Utrecht is uitgewerkt en vertaald in een haalbaar programma. Ons rapport maakt duidelijk dat de Planstudie Ring Utrecht en KvU 2.0 vergelijkbare kosten kennen. De baten van KvU 2.0 scoren op basis van een onderbouwde, kwalitatieve inschatting hoger dan die van de voorkeursvariant van de planstudie.

De Kracht van Utrecht volgt de zogenaamde Ladder van Verdaas, een systematiek die verwijst naar zeven aspecten die van invloed zijn op verkeer- en vervoerssystemen. Sinds 2010 moet overheden deze systematiek bij alle infrastructurele projecten gebruiken. Zoals gebruikelijk bij een ladder, begin je bij de eerste trede en eindig je op de laatste. De eerste trede is ruimtelijke ordening (1), gevolgd door anders betalen voor mobiliteit (2), mobiliteitsmanagement (3) en fiets- en OV-infrastructuur (4). Pas bij de laatste treden komt de weginfrastructuur in beeld: beter benutten van infrastructuur (5), aanpassen van infrastructuur (6) en als laatste de aanleg van nieuwe wegen (7).

In het dossier-menu hiernaast vindt u samenvattingen per thema uit de Kracht van Utrecht 2.0.