Wegwijzer KvU

Wie wij zijn? Dat leggen we graag uit aan de hand van wat wij concreet doen. Een wegwijzer voor de Kracht van Utrecht en deze website. 

Alles wat wij doen en vinden valt binnen deze mindmap te plaatsen. Klik op de plaat om een dubbele vergroting te bekijken.

Onder de mindmap vind je een (kleine!) greep uit onze concrete acties en reacties, dossiers die wij bijhouden, rapporten en onze colleges en (samenwerking in) onderzoek. Samen geven zij een beeld van wat wij doen. Daarnaast is het een handige wegwijzer op deze uitgebreide website.

mindmap kvu_half_700

Zienswijzen: Reageren op plannen in de gemeente en provincie

Wij volgen plannen in stad, regio en provincie Utrecht op de thema's mobiliteit en ruimte. Geregeld reageren wij daarop door officiële zienswijzen in te dienen. Aan deze inspraakreacties gaan altijd meerdere discussies vooraf op ons vrijdagmiddag overleg bij Milieucentrum Utrecht - met leden van de Kracht van Utrecht en soms andere betrokken bewoners en/of organisaties -  en vele e-mailwisselingen. Recente voorbeelden:

 • Reactie op de nieuwe Utrechtse verkeersnota Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen, een belangrijke nota die richting geeft aan het beleid voor de komende 10 jaar. Zie artikel
 • Reactie op de Toekomstvisie centrum fase 2 (stationsgebied en Westplein): Hoe versterken we de ruimtelijke kwaliteiten van de stad met duurzame mobiliteit? Zie bijdrage
 • Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU, de N230 langs Utrecht Overvecht): Zorgen over breed ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht - wijkfunctie onder druk. Zie artikel
 • Onze boodschap voor de verkiezingen van de Provinciale Staten: Keuze voor schaalsprong OV en fiets inzet Statenverkiezingen.
 • Inspraakreactie op de Utrechtse Gebiedsagenda's (opsomming van beleid op wijkniveau) en de komende verkeersnota: Vijf aandachtspunten voor het vormgeven van een nieuw Utrechts mobiliteitsbeleid.
 • In 2013 had de Kracht van Utrecht zitting in de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid. In 2013 stuurden wij namens de Adviesgroep een brandbrief aan het College over aanvullende maatregelen tegen luchtvervuiling. 

Oproepen aan de Tweede Kamer en de minister van infrastructuur en milieu

 • In (o.a.) 2012 deden wij een oproep die uiteindelijk leidde tot een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de planstudie Ring Utrecht. Utrechtse delegatie aan Tweede Kamer: Geef alternatieven voor de verbreding van de bak in Amelisweerd een reële kans en ga voor duurzame oplossingen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht (zie nieuwsitem). Over de inhoud van het onafhankelijke onderzoek hebben wij de Kamer ook geadviseerd (zie nieuwsitem).
 • November 2014 vroegen wij de Kamer: Maak beleid op basis van reële scenario's i.p.v. wensdenken, met onder meer een duiding van recente mobiliteitstrends en de betekenis daarvan voor verkeersbeleid.
 
80=pr8ig promo: 80km/h op de Ring Utrecht

 

Acties: 

Dossiers op de thema's luchtkwaliteit & gezondheid, planstudie Ring Utrecht en meer

 • Bekijk onze artikelen in het dossier luchtkwaliteit, geluid en gezondheid hier. Dit zijn achtergrondartikelen over soms ingewikkelde materie. 
 • Wij volgen natuurlijk al vele jaren de plannen rond verbreding van de A12 en A27 bij Amelisweerd. Lees hier een uitgebreid introductie-artikel over: Meer asfalt is niet de oplossing. Maar is er wel een probleem? Een lijst van achtergrondartikelen rond de Planstudie Ring Utrecht en beleid rond Rijkswegen in het algemeen vind je hier
 • Schaalsprong OV-rail en fietsnetwerken: Dit is een belangrijk onderdeel van onze visie, waar wij zoveel mogelijk over praten met de politiek, bedrijven, onderzoekers en betrokken organisaties. Lees hier alles over onze plannen en visie, die wij samen met de Fietsersbond en het Platform Fietsfilevrij hebben opgesteld.
 
Fiets en OV-rail vormen een gouden combinatie

 

Rapporten en presentaties: 

Colleges en Onderzoek: 

 • Een studie op initiatief en met medewerking van ons, met een groot effect, opgepikt door alle landelijke media: Verbreding A27 Amelisweerd niet rendabel - studie TU Delft adviseert uitstel
 • Wij volgen belangrijk onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit & gezondheid; kijk hier voor een handig overzicht van wetenschappelijk onderzoek, met links en korte samenvattingen. 
 • Onderzoek naar een leenfietsenplan voor treinstations rond het Utrecht Science Park (Uithof), zie nieuwsitem.
 • Op de pagina Onderzoek & Onderzoeksvragen vind je een overzicht van al het recente (student)onderzoek, dat in samenwerking met de Kracht van Utrecht is opgezet en/of uitgevoerd. 
 • De afgelopen jaren hebben leden van de Kracht van Utrecht diverse colleges / presentaties gegeven aan universiteiten en hogescholen. Bekijk onze lijst met presentaties om enkele hiervan te bekijken. 
 
Actie: Laat fietsers niet wachten tot ze een ons wegen!