Waarom ons alternatief?

We hebben drie belangrijke argumenten voor ons alternatief voor de planstudie Ring Utrecht: 

 

1. We maken de behoefte aan automobiliteit kleiner door verbeteringen aan o.a. fiets- en OV-netwerken

In veel wijken in de stad en omliggende gemeentes zijn (bewoners-)organisaties actief die een stille, schone en mooie inpassing van de Ring Utrecht willen én bovendien pleiten voor een duurzamer vervoersysteem in de regio Utrecht. Tweederde van al het verkeer op de Ring Utrecht is stads- en regionaal verkeer, over afstanden die geschikt zijn voor fiets, e-bike, tram en bus. Daarin investeren is efficiënter dan het almaar faciliteren van meer autoverkeer. 

Lees meer over de Ring Utrecht in het artikel Ring Utrecht: Er zijn dan toch grenzen! en ons dossier Planstudie Ring Utrecht

2. We verbeteren onze gezondheid en leefomgeving: met minder asfalt en 80 km/h op de Ring

De groei van autoverkeer leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid van de bewoners langs de Ring en de invalswegen naar de stad (zie ons overzicht van wetenschappelijk onderzoek en het artikel "Gezondheidseffecten stedelijk verkeer in nieuw perspecfief). In een groot woongebied langs de A12 en de A27 hebben zeer veel bewoners last van het verkeer op de Ring en het natuur- en stiltegebied Amelisweerd wordt met de nieuwe plannen nog meer aangetast. De effecten van luchtvervuiling in Nederland kosten ons per jaar minimaal 4 miljard euro (*). Het grootste deel daarvan is het gevolg van vroegtijdige sterfte door langdurige blootstelling aan fijnstof. 

Lees meer over luchtkwaliteit, gezondheid en maatschappelijke kosten in ons dossier met achtergrondartikelen

 

3. We besteden het gereserveerde geld voor de Ring (€ 1.2 miljard) beter

Want: Zijn er eigenlijk wel files bij Amelisweerd: Nee. Uit de verkeersinformatie van de ANWB blijkt dat A27 bij Amelisweerd niet tot de drukke trajecten behoort tijdens ochtendspits en avondspits. Ook in de file top 50 van de Verkeersinformatiedienst over 2010 is dit stukje snelweg niet te vinden (de files staan juist ten zuiden van knooppunt Lunetten en verder noordelijk bij Bilthoven) . Bovendien: wie gelooft er nog in "het oplossen van al die files"? Er komen vanzelf nieuwe files bij een volgende flessenhals; € 1.2 Miljard is een boel geld. Waarom zou je dat in de grond stoppen, terwijl steeds meer mensen beseffen dat files oplossen rond grote steden een illusie is? Hoe halen we meer maatschappelijk rendement uit deze forse investering?

Deze drie argumenten hangen met elkaar samen en zorgen met elkaar dat we de de verbreding van de A27/A12 niet nodig hebben en die € 1.2 miljard euro voor slimmere maatregelen en oplossingen kunnen benutten.


Onze voorstellen voor maatregelen

 

ambitie lighrailnetwerk