Lees ons rapport met antwoorden voor de onafhankelijke onderzoekscommissie verbreding A27

Schoof en_Derksen_18012013Vrijdag 18 januari spraken wij in het Utrechts Milieucentrum met de Commissie Schoof, de commissie aangesteld om de besluitvorming rond de verbreding van de A27 bij Amelisweerd te onderzoeken. Aan tafel zat een Utrechtse afvaardiging van bewonersgroepen uit Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd, de Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht en Milieucentrum Utrecht. Afgelopen week hebben wij een rapport ingediend in twee delen: een van de hele Utrechtse delegatie en een van de Kracht van Utrecht met antwoorden op de specifieke vragen over onze rapporten en onze kijk op de besluitvorming. Beide rapporten zijn in korte tijd tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen de bewonersgroepen en organisaties. 

Download ons rapport (pdf)

Vroeg voorsorteren naar 2x7 rijstroken

In ons rapport komen wij tot een negental conclusies die wij uitvoerig toelichten. Ook opgenomen is een chronologie van de besluitvorming vanaf 2006 tot heden, een lijst van beweringen van het ministerie met onze reactie en een eerder gepubliceerde beschouwing over betrouwbaarheid van groeiscenario's. Wij concluderen dat het ministerie onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de realisatie van meer rijstroken binnen de huidige betonbak bij Amelisweerd. De door ons aangedragen alternatieven zijn allemaal in een vroeg stadium afgeserveerd. Op het moment dat de inspraak goed op gang kwam, waren de alle binnen-de-bak alternatieven reeds afgevallen.

Trajectsnelheid als absolute streefwaarde

Redenen hiervoor liggen bijvoorbeeld in het niet up-to-date houden van de eigen verkeersmodellen en met name het gebruik van de zogenaamde NOMO-norm als streefwaarde. Dit is een norm voor een bepaalde trajectsnelheid op een stuk snelweg. Praktischer en beter zou zijn om uit te gaan van reistijdverlies over langere trajecten binnen de regio. Op dit criterium scoort de Kracht van Utrecht oplossing veel beter. Het gebruik van de NOMO-norm als enig criterium heeft er voor gezorgd dat alle alternatieven die uitgaan van 'binnen-de-bak' en een lagere maximum snelheid afvielen nog voordat ze goed zijn onderzocht op mogelijke effecten (overigens voldoet geen enkele variant aan deze norm). Deze gang van zaken is in afwijking van de motie Vendrik (2009); de Kracht van Utrecht had namelijk meegenomen moeten worden tot in een latere fase (de 2e fase MER). 

Ook op het kostenaspect valt veel af te dingen. Voor het voorkeursalternatief is nooit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse gemaakt. Dat maakt een vergelijk tussen alternatieven buitengewoon moeilijk. Het is bekend dat juist bakverbreding aanzienlijke financiële en technische risico's met zich meebrengt. De weigering van het ministerie om hier inzicht in te verschaffen, is democratisch gezien zeer twijfelachtig. 

Naar een transparant beoordelingskader

Om deze en meer redenen is het voorkeursalternatief van de Planstudie Ring Utrecht op onjuiste gronden tot stand gekomen. De Kracht van Utrecht zou graag een transparant beoordelingskader zien met een ontwerpbesluit dat een brede duurzaamheids- en MKBA-toets kan doorstaan. Uiteraard zijn wij als burgerinitiatief en expertgroep bereid de minister daarmee te helpen. Lees verder in ons rapport en oordeel voor u zelf. 

Lees hier ons rapport met antwoorden aan de Commissie Schoof