De Fietskracht van Utrecht

Biltstraat fietsenrekDe stad Utrecht heeft alles in zich voor een echte fietsstad: een hoge stedelijke dichtheid, een vrij compacte stad en een grote populatie van studenten. Verder werken in Utrecht grote aantallen forensen, die op korte afstand van de stad wonen. In de stad Utrecht gaat 40% van alle verplaatsingen per fiets. In Amsterdam is dit percentage iets lager, namelijk 35% (NB: cijfers uit 2012, zie Mobiliteitsbalans 2013). Een goed fietsbeleid kan het aantal autoritten beperken en het fietsgebruik ook in Utrecht op dit niveau brengen. Daarmee vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen, de parkeerdruk in de binnenstad neemt af en automobilisten zijn sneller op hun bestemming.

 

Fiets-Google kaarten: knelpunten in het fietsnetwerk 

Wijkraden, Fietsersbond Utrecht en de Kracht van Utrecht zijn samen een FietsGoogle project gestart. Met hulp van Googlemaps laten we een nog onvoltooid fietsnetwerk zien met een foto van de plek en een begeleidende tekst van dat fietsknelpunt, de urgentie of ernst ervan, of een verbeterplan in de maak of in uitvoering is; opgeloste punten vervangen we door een geel zonnetje met een nieuwe foto! Klik in het linkermenu door naar de google kaarten met knelpunten in (vooralsnog) Leidscherijn en langs de tramlijn Utrecht CS - Nieuwegein en IJsselstein. 

 

Waarom is een goed fietsnetwerk belangrijk? 

Fiets

Het rapport 'Fietskracht van Utrecht' van de Fietserbond Utrecht toont aan dat bij 33% meer fietsgebruik én een 33% hogere fietssnelheid (NB: Gerekend met cijfers die bekend waren bij uitkomen van het rapport in 2010):

  • het aantal autoritten afneemt met 18%;

  • het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen met 45% toeneemt;

  • een inwoner gemiddeld 15 minuten per dag zal fietsen tegenover 12 minuten voorheen.

 

Welke maatregelen zijn nodig voor een betere fietsinfrastructuur?

  • Snelfietsroutes: aanleg van een samenhangend netwerk van regionale en stedelijke snelfietsroutes, ontworpen voor een maximum snelheid van 30km/h. Door deze routes zoveel mogelijk langs spoor- en waterwegen aan te leggen, zullen ze drukke wegen niet gelijkvloers kruisen.

  • Aanleg ontbrekende fietsverbindingen: Op sommige routes ontbreken fietsverbindingen, zoals tussen Leidsche Rijn en Utrecht, Nieuwegein – Houten en Nieuwegein – Leidsche Rijn. Hier moeten nieuwe verbindingen worden aangelegd.

  • Routes om het centrum heen: Veel fietsroutes lopen dwars door het centrum en langs het Centraal Station. Aanleg van goede fietsverbindingen om het centrum en centraal station heen zal dit drukke gebied ontlasten.

  • Brede fietspaden: Op smalle fietspaden is geen rekening gehouden met snellere (elektrische) fietsen. Het gebruik van elektrische fietsen zal de komende jaren flink stijgen. De aanleg van bredere fietspaden met inhaalmogelijkheden is daarom hard nodig.

  • Breng de fietsstallingen in regio, stad en wijk op orde. Hou daarbij rekening met grote en/of zware fietsen, zoals bakfietsen en elektrische fietsen.

 

Meer weten? Download hier het rapport 'Fietskracht van Utrecht' (NB: 4.66MB)