Besluitvorming Ring Utrecht: Rijkswaterstaat in de knoop

RingUtrecht 3Donderdag 9 februari maakten Rijk, provincie en de gemeente Utrecht bekend dat zij een volgende stap hebben genomen in de besluitvorming over de Ring Utrecht (persbericht). Tegelijkertijd publiceerde Rijkswaterstaat de onderliggende rapporten. Die maken, gezien een tabel op pagina 46 van het hoofdrapport, duidelijk dat voor de A27 voorlopig geen enkele oplossingsrichting voldoet. En dat het heel twijfelachtig is of er een variant mogelijk is die aan alle genoemde criteria kan voldoen. 

Er zijn grote twijfels over de maakbaarheid. Rijkswaterstaat geeft vanuit verkeersoogpunt nog altijd de voorkeur aan 2x7 rijstroken boven 2x6, al is het verschil niet groot. De vraag is echter of er wel ruimte is voor zo'n verbreding. Het grondwater onder de verdiept gelegen weg wordt vanaf het verkeersplein Lunetten tot de bak in Amelisweerd tegengehouden door een plastic vlies. De rapportage geeft helder aan dat de plek en breedte van dit vlies als gegeven moet worden beschouwd, en dat dit een belangrijke beperking betekent voor wegvarianten die een grote breedte vereisen.

Kosten rijzen de pan uit

Het rapport is buitengewoon cryptisch over de kosten van verbreding. Nergens worden feitelijke bedragen genoemd, maar de voorlopig gekozen varianten komen –gezien de tekst en de tabel in het hoofdrapport‐ in elk geval te duur uit.

 

Niet berekend: inpassing, natuur, milieu en gezondheid

Wat daarbij niet lijkt te zijn meegenomen zijn allerlei onvermijdelijke kosten op het gebied van inpassing, milieu en gezondheid. Op het gebied van milieu en ruimtelijke inpassing wordt enkel gesteld dat eisen haalbaar zijn met extra maatregelen. Die worden echter in het geheel niet verder verkend, benoemd of begroot. Er is geen letter te vinden over de aantasting van Amelisweerd als Rijksmonument of als deel van ecologische hoofdstructuur. Gezondheidseffecten van de verbreding zijn in het geheel niet als zodanig meegenomen.

Ook niet meegenomen zijn de effecten op het stedelijk verkeer. Het rapport stelt dat verbreding van de A27 heel wat verkeer zal wegtrekken van de Waterlinieweg. Tegelijk wordt zonder voorbehoud erkend dat het totaalvolume van het verkeer toeneemt als je hier meer asfalt aanlegt. Om tenslotte weer te geven dat effecten op het stedelijk wegennet eigenlijk nog moeten worden onderzocht.

 

De trechter in de knoop

Het Rijk heeft zich tot doel gesteld om via "trechtering" te kiezen tussen varianten van 'splitsen' en van 'knopen'. De knoopvarianten vallen nu af en de ene splitsingsvariant die verder wordt onderzocht kent genoeg problemen om nog een onderzoek te starten naar weer een nieuwe variant: 'selecteren'. Zo trechtert het Rijk verder zonder fundamentele eisen en voorwaarden mee te nemen op het gebied van inpassing, natuur, milieu en gezondheid. En zelfs zonder die eisen raakt het Rijk al met de eigen eisen in de knoop. Er kan niet tegelijkertijd worden voldaan aan de zelfgeformuleerde eisen van doorstroming, maakbaarheid en kosten. En dan hebben wij het nog niet eens over volkomen gerechtvaardigde eisen op ander gebieden. De provinciale coalitiepartijen hebben zich verbonden aan de eis van meest milieuvriendelijke variant. Deze is op geen enkele manier terug te vinden, zelfs niet als voorgenomen opgave.

 

Een reëel alternatief

WordCloud 3Wij roepen Rijk, provincie en gemeente op te stoppen met zinloze exercities. Begin op tijd met onderzoek naar alternatieven die wel aan criteria op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, natuur, milieu en gezondheid voldoen. De 'Kracht van Utrecht 2.0' wees al de weg daar naar toe: aan de hand van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de regio op basis van een ambitieus fiets‐ en OV‐net.

Trechterdocumenten (rapportage 1e trechterstap en besluittekst) kunt u hier downloaden

Lees ook: Ring Utrecht: Er zijn dan toch grenzen!

 

Nadere informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.