Wie zijn we

Wij zijn een groep Utrechtse bewoners en experts, die ‘out-of-the-box’ willen denken over wat de "Kracht van Utrecht" kan zijn: op het gebied van leefomgeving, gezondheid, mobiliteit en bereikbaarheid in de 21ste eeuw. We vormen een interdisciplinair team van onafhankelijke deskundigen, zonder partij-, bedrijfs- of ambtelijke belangen.

We staan voor een integrale aanpak van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en stedelijke- en omgevingskwaliteit. Wij hebben oog voor kostenaspecten, natuur en cultuur in en rond de stad en voor participatie van bewonersgroepen en bedrijfsleven. 

Meer weten? Klik in het menu hiernaast voor onze ontstaansgeschiedenis, ons team, enz. 

WordCloud 3