Minister stelt besluit en aanleg verbreding A27 en Ring Utrecht twee jaar uit

Impressie verbrede_bak_2x5_plus_2x2_bypass_300Prinsjesdag en Amelisweerd leidde woensdag tot deze kop in het AD: Minister Schultz beknibbelt niet op A27. In NRC Handelsblad stond woensdagavond: "Weinig geld voor asfalt... prioriteit voor verbreding Ring Utrecht." Blijkbaar vindt de minister dat dit voor Utrecht en ons land onnodige en geldverspillende plan nog steeds voor ca. 1 miljard kan worden uitgevoerd.

Maar zowel AD als NRC vermeldden niet dat de minister de uitvoering van de planstudie Ring Utrecht wel degelijk twee jaar heeft uitgesteld! Die conclusie valt te trekken uit de begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (p.20) en het MIRT-projectenboek 2014 (p.131).

 

Besluit naar 2016, aanleg naar 2018

Minister Schultz stelt zowel besluit als start van de aanleg twee jaar uit. Het Tracébesluit verschuift van 2014 naar 2016; de realisatie staat nu voor 2018 gepland in plaats van 2016. Een deel van de ca. 1 miljard euro, die met de verbreding is gemoeid verschuift zelfs naar het MIRT-budget 2020-2028. Bovendien komt de Rijksbijdrage voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) nog eens twee jaar later vrij, nu in 2026-2028. Dat is 10 tot 12 jaar na de oorspronkelijke opening van de opgewaardeerde NRU... Zo zie je maar. De minister kan gebruik maken van de vele signalen over verminderde autogebruik en lagere filedruk en die signalen eenvoudig en pragmatisch omzetten in uitstel van aanleg.

Het betreft hier zeker geen afstel. Maar dit uitstel is wel een stap in de goede richting.

 

Bekijk hier de begroting van het infrastructuurfonds 2014 (opent in een popup)

Tabel: MIRT-Projectenboek 2014 - Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

NB: OTB/MER staat sinds april 2014 gepland voor het laatste kwartaal van 2015. 

Schema uitstel_Ring_Utrecht_MIRT2014Projectenboek

Afkortingen: VGR = Voortgangsrapportage, Q = kwartaal, RL = Richtlijnen, (O)TB = (Ontwerp)Tracébesluit, MER = Milieueffectrapportage, R = Realisatie, Asw = Autosnelweg.