Links & Samenwerking

Wij werken samen en hebben contact met:

bedrijven

Een aantal bedrijven met specifieke kennis over verkeer, mobiliteit en procedures zijn bereid gevonden om dit burgerinitiatief te ondersteunen door hun specifieke kennis en kwaliteiten in te zetten. Deze bedrijven geven hiermee een concrete invulling aan hun grote maatschappelijke betrokkenheid. De ondersteuning door deze bedrijven is bijzonder waardevol en helpt om de plannen naar een hoger niveau te tillen.

De volgende bedrijven hebben ons geholpen, zonder ons kosten in rekening te brengen:

 • APPM Management Consultants. Slogan: Nederland Mooier maken! Activiteiten: inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit, en een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland. APPM heeft het proces van het ontwikkelen van onze plannen via de Ladder van Verdaas begeleid en ondersteund.
 • Stratagem doet beleidsonderzoek, -analyse en -implementatie, projectmanagement en scenario-ontwikkeling op het snijvlak van technologie, economie, milieu en vervoer en infrastructuur. Stratagem is specialist op het gebied van maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA).
 • Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur. Strukton Rail helpt bij het concretiseren van onze plannen en het berekenen van de kosten ervan.  
 • Movares: Voorts werkt adviseurs- en ingenieursbureau Movares mee. Movares wil het echte verschil maken door bewustwording en de inspiratie om vernieuwende oplossingen te bedenken. Movares verleent o.a. waardevolle ondersteuning bij het analyseren van de doorrekening van verkeersmodellen in onze plannen.

Organisaties vanuit de stad, wijken en buurten

 • Milieugroep Bunnik houdt zich bezig met o.m. leefomgeving, mobiliteit en duurzaamheid in Bunnik en omgeving. 
 • Natuurlijk Vleuterweide, onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving.
 • Platform Luchtkwaliteit Utrecht, -Utrecht ècht Anders- Platform van bewonersorganisaties voor schone lucht en actuele berichten over luchtvervuiling en verkeer. 
 • Ronduit Weg, voor de leefbaarheid in Oog in Al en Utrecht-West.
 • Stichting Behoud Prinsenlaantje, Zet zich in voor een uiterst waardevol gebied op de overgang van de Utrechtse heuvelrug en de veengebieden.
 • Stichting Boogbrug Vianen: Deze stichting zet zich in voor het behouden van de twaalf bruggen over de grote rivieren die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927.
 • Stichting Utrechtse Burgers geeft de webkrant Stemmen in Utrecht uit, een podium voor informatie, beschouwingen en debat over de wijze waarop de stad Utrecht bestuurd wordt en bestuurd kan worden.
 • Vrienden Van de Joostenlaan, Over het natuur-en recreatiegebied Haarzuilens.
 • Werkgroep A27 Voordorp, een groep bewoners uit de Utrechtse wijk Voordorp die zich inzet om de overlast van de snelweg A27 zoveel mogelijk te beperken.

Natuur-, milieu-, gezondheidsorganisaties

 • Fietsersbond (landelijk): De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich sinds 1975 succesvol in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.
 • Het Longfonds (voorm. Astmafonds) is actief op het gebied van buitenlucht. Het heeft in februari 2011 gepleit tegen nieuwe scholen langs snelwegen, vanwege de negatieve effecten op de longen van kinderen en volwassenen. Het rayon Gooi & Sticht zet zich in voor Utrecht (provincie en stad).  
 • Milieucentrum Utrecht. Milieucentrum Utrecht is het stedelijk centrum voor natuur en milieu. MCU werkt al meer dan 25 jaar aan een duurzame stad Utrecht vanuit de Oudegracht 60, de locatie waar wij met bewonersorganisaties regelmatig vergaderen.
 • Milieudefensie: Landelijke organisatie die zich inzet voor natuur, milieu, duurzaamheid en gezondheid.
 • Natuur- en Milieufederatie Utrecht, geen nieuwe wegen door het groen!
 • Natuurlijk Zeist-West, zet zich in voor het behoud van natuur- landschaps- en cultuurhistorische waarden.
 • PLU: Het Platform Utrechtse natuur- en milieugroepen beschermt natuur en landschap, milieu en leefkwaliteit in Utrecht en directe omgeving.
 • Stichting Klank, “Earopener”; opvallende belevenissen op het gebied van klank.
 • Vrienden van Amelisweerd zetten zich in om de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te beschermen tegen de gevolgen van beheer-, bouw- en wegenplannen. 

naar boven