Altijd rood en lang wachten: Verkeerslichten voor fietsers in Utrecht

Cover Verkeerslichten_voor_fietsers_in_UtrechtVolgens de Fietsersbond staan wij Utrechters onnodig lang en vaak voor fietsverkeerslichten te wachten. Met maar liefst 42 seconden wachttijd per kilometer scoort Utrecht veel slechter dan veel andere steden. In het Fietsbalans onderzoek van 2006 scoorde de helft van de onderzochte steden slechts 15 seconden per kilometer. Dit lange wachten maakt de fiets onnodig minder aantrekkelijk. Maandag 10 september bood de Fietsersbond verkeerswethouder Lintmeijer daarom een rapport aan met de uitdrukkelijke wens: Maak verkeerslichten geloofwaardig en eerlijk. 

In het rapport 'Fietsers en verkeerslichten in Utrecht. Waar wachten we op?' geeft de Fietsersbond aan waar de schoen wringt en hoe de instellingen van verkeerslichten zijn te verbeteren. Het probleem van ongeloofwaardigheid zit hem in het bekende "wachten op niets", veroorzaakt door bijvoorbeeld (1) instappende buspassagiers (terwijl de bus al 'groen' heeft), (2) groene golven die kruisend verkeer lang laten wachten, (3) defecte detectielussen of (4) een zijweg die onnodig lang groen krijgt. In het overzicht van knelpunten met verkeerslichten in Utrecht komen al deze problemen steeds terug.

Doordat auto's veel meer tijd nodig hebben om op te trekken, krijgen ze veel langer groen per cyclus dan fietsers. Hierdoor neemt de stopkans voor fietsers flink toe. Het belang van fietsers voor een schonere stad is enorm. Daarom is het zaak om ze een beetje te bevoordelen ten opzichte van de auto, of ze in ieder geval niet te benadelen. Dit kan vrij eenvoudig door fietsers twee keer groen per cyclus te geven. 

 

Voor geloofwaardige en eerlijke verkeersregelingen geeft de Fietsersbond de volgende aanbevelingen:

1) Verminder het aantal verkeerslichten. Richt kruisingen zó in, dat het verkeerlicht niet nodig is.

2) Beperk de complexiteit van regelingen, verminder het aantal fases. Zijn er richtingen die buiten de regeling kunnen worden gehouden? Laat mensen niet voor niets wachten.

3) Maak regelingen afhankelijk van het verkeersaanbod, voorkóm vaste cyclustijden. Dat betekent dat vaste groene golven (in twee richtingen) niet moeten worden toegepast omdat daar een vaste cyclustijd voor nodig is. Een groene golf in één richting (eventueel per spits verschillend) of een "zachte" groene golf heeft dat bezwaar niet.

4) Maak regelingen zo efficiënt mogelijk. Geef de bus geen groen als de passagiers nog in- of uitstappen.

5) Stel de regeling zó in dat de totale verliestijd voor alle verkeersdeelnemers (mensen! Geen kilo's staal) samen kleiner wordt. Bevoordeel fiets en bus, die amper bijdragen aan congestie, boven de auto want dat is eerlijker. Bevoordeel hoofdroutes boven nevenroutes.

6) Fietsers houden een hoge stopkans. Geef fietsers zoveel mogelijk tweemaal groen per cyclus.

7) Laat een adviesgroep van fietsers en "schone-lucht-mensen" de vinger aan de pols houden voor wat betreft het ambitieniveau. Analyseer elke 2 jaar (CROW-norm) alle regelingen, start met de aanbevolen volgorde. In 2015 zijn alle regelingen dan goed afgesteld, ook voor fietsers.

8) Repareer defecte lussen en zorg voor een adequate inrichting van kruisingen, ook voor de fiets.

Fietsersbond logoVoor het rapport heeft de Fietsersbond klachten verzamelt over verkeerslichten in Utrecht. Bekijk het document met alle knelpunten per kruispunt, vaak met illustratieve foto's en video's. Bekijk ook de presentatie die Ria Glas (Fietsersbond) gaf op maandag 10 september. 

'Fietsers en verkeerslichten in Utrecht. Waar wachten we op?'