Fietsen in Utrecht - aanbevelingen Kracht van Utrecht, Fietsersbond en Wijkraden

Doorfietsnet ontwerp_2012Tijdens de raadsinformatieavond op 8 april 2014 zijn raadsleden overladen met informatie over het Utrechtse fietsbeleid. Kracht van Utrecht, leden van de Fietsersbond afdeling Utrecht, Wijkraden en Anna Vlaming (bewoner Amsterdamsestraatweg) gaven informatie over Doorfietsnet en Hoofdfietsroutes.

Samen hebben wij - ten behoeve van de discussie in de Commissie Stad & Ruimte op 17 april - al onze gegevens en wensen op een rij gezet (lees / download de pdf Fietsen in Utrecht).

Het doorfietsnet in de stad en de wijknetten

1. Start met het opknappen van de Cremerstraat. Dat is een prima plan. Let wel op de aansluiting met Daalsetunnel en de kruising met de Thomas à Kempisweg.

2. Stel het Doorfietsnet vast. Doorfietsroutes zorgen voor reistijdwinst, hebben weinig verkeerslichten, liefst minder dan één per twee kilometer. Verbindende doorsteken (onder viaducten, nieuwe bruggen, verbeterde oversteek) zorgen voor een kortere reistijd. Die routes vormen een verbindend netwerk tussen wijken, economische kerngebieden en belangrijke bestemmingen. In 2012 is hiervan in co-productie tussen gemeente en bij verkeer betrokken inwoners een concept-ontwerp gemaakt.

    • Geef het doorfietsnet voor de zomer van 2014 een verdiepingsslag met alle betrokken organisaties en personen. Geef het daarna vrij voor een stadsbrede consultatie. Stel het Doorfietsnet vast in College en Raad.
    • Zorg dat zoveel mogelijk routes van dit net in 2018 goed fietsbaar zijn. Leg ontbrekende delen aan en knap de routes knelpuntsgewijs op.

Wijknetten en fietsen rond OV-knooppunten

3. Stel vervolgens de wijknetten en sternetten rond Rail-poorten en Rode-Loper-poorten vast, in samenspraak met wijkraden en bij verkeer betrokken personen en organisaties. Wijk- en sternetten verbinden alle wijkbestemmingen aan elkaar en het doorfietsnet. De strooiroutekaart wordt hierop aangepast.

Quickwins in wijken

4. Voer dit jaar de quick-wins van "Wijken voor de fiets – Utrecht Noordwest" uit. Onder andere de Amsterdamsestraatweg wordt hiermee opgeknapt. Laat voor de andere wijken een vergelijkbare check van het fietsnet uitvoeren. Voer die quick-wins in deze collegeperiode uit.

5-11. Stel verkeerslichten beter af voor fietsers, reageer adequaat op onderhoudsklachten en haal bromfietsers van vrijliggende fietspaden af. Laat wijk- en doorfietsnet altijd meeliften met onderhouds- en bouwprojecten; zorg dat fietsontwerp-kennis goed bekend is onder medewerkers; evalueer de aanleg van de Top-5 routes. 

Actueel - aanpakken in 2014

Zorg dat bij de spoorverdubbeling bij de Gele brug een fietspad aan de brug wordt gehangen en laat deze boven maaiveldniveau blijven tot over de Thomas à Kempisweg. Let op de verbinding Cremerstraat - Daalsetunnel. Zorg voor een goede fietsroute tussen Utrecht-Oost en Paardenveld. 

Met al deze maatregelen heeft de stad in 2018 een Doorfietsnetwerk, dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet, reistijdwinst oplevert en aansluit op zowel het Doorfietsnet in regio en provincie als het integrale OV-netwerk in de regio (IC-Sprinters / Randstadspoor / Tram en HOV).

---

Details leest u in de hele notitie 'Fietsen in Utrecht' van Kracht van Utrecht, Fietsersbond afd. Utrecht en Wijkraden.