Achtergrondartikelen over lucht, geluid en gezondheid

Doel en rol Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

Adviesgroep Schone_LuchtOp een druk bezochte bijeenkomst op 29 februari 2012 in het stadhuis is besloten tot de oprichting van een Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid.

De Adviesgroep gaat het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen over alle kwesties die te maken hebben met de luchtverontreiniging en gezonde lucht in de stad Utrecht.

De Adviesgroep wil een groep zijn van, voor en door burgers, onafhankelijk van de gemeente.

 

Adviezen, discussies en verslagen van de adviesgroep vindt u op het SLG-forum: 

slgforum.utrechtanders.nl

 

De Adviesgroep stelt zich drie doelen:

(1) informatie verzamelen en verspreiden over luchtverontreiniging, de relatie met het verkeer en de schade die door vervuilde lucht (met name het roet) wordt toegebracht aan de gezondheid;

(2) adviseren van en het betrekken van bewoners bij initiatieven om de lucht schoner te krijgen;

(3) adviseren aan en overleggen met wethouders en de gemeenteraad, o.a. over de te nemen maatregelen voor schonere gezondere lucht.

Inzet van Utrechters

Iedereen is welkom die geïnteresseerd is en een aandeel wil leveren in de Adviesgroep, ook wijkraakraadsleden, op persoonlijke titel. Daarbij is niet alleen gedacht aan burgers die in de stad wonen en werken, maar ook aan deelnemers die zich vanwege hun beroep en expertise geroepen voelen zich in te zetten voor schone lucht en gezondheid in Utrecht. De bijeenkomsten zijn openbaar en worden gehouden in het Stadhuis. Meld uw belangstelling en expertise via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toegankelijke en begrijpelijke informatie

De Adviesgroep gaat zich sterk maken voor het door de gemeente leveren van volledige, toegankelijke en begrijpelijke informatie van alle feiten, cijfers en invoergegevens die gebruikt worden bij de berekening van de luchtkwaliteit. Bovendien pleit de Adviesgroep er voor dat de gemeente de strengere advieswaardes van de WereldGezondheidsOrganisatie als gezondheidsnorm voor luchtkwaliteit gaat hanteren.

Ongezonde straten

De Adviesgroep wil voorts uitgezocht hebben wat de meest ongezonde straten zijn in Utrecht, hoeveel gevallen van astma en andere luchtverontreinigingsgerelateerde aandoeningen in Utrecht voorkomen en wat nu precies de concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide (NO2) in die straten zijn. Daarom wil de Adviesgroep een goed inzicht ontwikkelen in de manier waarop die concentraties berekend worden, wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de metingen van het afgelopen jaar door het Utrechtse meetnet en waar die verschillen uit kunnen worden verklaard.

 

Meer informatie over de Adviesgroep kunt u verkrijgen bij de voorzitter Jan Korff de Gidts op 06 3363 0344 en via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Klik hier voor een overzicht van nieuwsartikelen van / over de Adviesgroep