Zorgen over breed ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht - wijkfunctie onder druk

ghandiplein voorkeursvariant_NRUverdiept_300Dinsdag 1 september uitte Marion Ree namens de Kracht van Utrecht haar zorgen over het nogal ruime ontwerp voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht. Op de raadsinformatieavond stelde zij dat "het huidige concept voor de NRU afbreuk doet aan de veiligheid, de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van Overvecht. Door de wijkfunctie die de NRU in Overvecht nu vervult, kan de weg feitelijk geen volwaardig deel worden van een eventuele stadsring." Lees hier haar inbreng:

Geachte raadsleden, beste mensen... Als Overvecht-deelnemer aan de Kracht van Utrecht, waarschuw ik u met klem voor het concept voor een opgewaardeerde NRU, zoals het er nu ligt. Als de NRU wordt uitgevoerd zoals het concept aangeeft, namelijk een snelweg-met-groeipotentie, zal dat Overvecht verpletteren en breekt het alles af wat zo zorgvuldig op microniveau is opgebouwd. De NRU kan Overvecht maken en breken

Wijkfunctie vs doorgaand verkeer

Met NRU is de iets bijzonders: Ze vervult een doorslaggevende wijkfunctie (ik kom daar op terug), maar met de Zuilense Ring samen verbindt ze ook twee snelwegen. De opwaardering van een weg als de NRU is daarom geen neutrale gebeurtenis. De keuze van het wegprofiel bepaalt uiteindelijk de aard en de hoeveelheid verkeer, de hoofdfunctie die de weg daadwerkelijk krijgt. Als u kijkt naar het wegprofiel in het concept-plan, dan ziet u een 2x2 weg met brede rijstroken, een zeer brede middenberm en vluchtstroken. Met dat snelwegprofiel kiest het concept feitelijk voor de functie "onderdeel van de draaischijf van Nederland".

Consequenties van de keuze voor een breed wegprofiel

Wat gebeurt er als de uiteindelijke keuze op dit wegprofiel valt? Eerst wordt de NRU verbreed en doorgaand gemaakt. De NRU loopt dan vlak langs woningen, zonder groen ertussen. Uiteraard stagneert het doorgaande verkeer vervolgens op de Zuilense Ring bij de verkeerslichten voor de A2. Maar ik verzeker u, het geld dat nodig is voor een -eventueel- nieuw 'kunstwerk' dat de verkeerslichten bij de A2 er uit haalt, gaat er ooit komen. Met de aanleg van dat 'kunstwerp' bij de A2 is de snelwegring rond Utrecht gesloten en kan de snelwegring echt als draaischijf van Nederland gaan werken. Natuurlijk wordt de NRU dan stukken drukker en is de luchtkwaliteit "onacceptabel". Uiteindelijk wordt de NRU opnieuw aangepakt. Daar was immers al rekening mee gehouden: de 2x2 weg wordt 2x3 door de brede middenberm op te offeren; de vluchtstroken worden spitsstroken (e.v.t. met opoffering snelfietsroute Maarssen-Overvecht-Uithof erbij). Tijdens de spits heb je dan een 2x4 profiel.

Wijkfunctie NRU onder druk

Als de NRU drie functies moet vervullen, op landelijk-, stadsregionaal- en wijkniveau, dan loopt in elk geval die wijkfunctie spaak. Zijn andere staddelen daar bij gebaat? Nee, zeker niet.

Ga alstublieft niet akkoord met het wegprofiel voor de NRU in de huidige concept-versie. Het is een wolf in schaapskleren. Haal wel de verkeerslichten eruit, zodat iedereen kan doorrijden, maar kies voor een smalle middenberm en hou de NRU low-profile! Op macro-niveau is men vóór het 'sluiten van de ring' rond Utrecht. Maar er is ook beleid op micro-niveau, zie de wijkambities voor Overvecht, waar de raad haar handtekening onder heeft gezet. Ik constateer dat de wens op macro-niveau niet strookt met het vastgestelde beleid op stadsniveau.

De wijk Overvecht, wat gebeurt daar? Met publieke middelen en actieve burgers investeert de wijk in het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Die investeringen werpen vruchten af. Zo leerden meer mensen fietsen, ontdekten meer kinderen de fiets en werd en wordt ingezet op goede en veiliger fietsverbindingen. Goed nieuws. Maar u moet zich hierbij wel realiseren: die autoluwe straten, fietsstraten en aparte bus- en fietsdoorgangen waren alléén mogelijk doordat andere wegen autoverkeer meer autoverkeer zijn gaan opvangen en het autoverkeer snel en gecontroleerd af- en aangevoerd kon worden. Je kunt gerust zeggen: dankzij de wijkfunctie die de NRU nu vervult, kunnen kinderen veilig naar school fietsen.

Overvecht verjongt

Zitten die kinderen straks weer op de achterbank? Hebben de vrijwilligers deze zomer voor niets achter de fiets aangehold om mensen te leren fietsen? Het Sjanghaipark dat 'onder architectuur' is aangelegd, met publiek geld en door Overvechters zelf is aangeplant, tot op de dag van vandaag met hulp van omwonenden wordt onderhouden... Dat park staat op de nominatie om gesloopt te worden, zoals veel groen langs de NRU dat nu juist zorgde voor dat buitengevoel – voor bewoners en weggebruikers. Het duurde lang voordat iele boompjes volwassen werden, maar mensen hebben gewacht en geïnvesteerd, jarenlang. En dan, net als de bomen volwassen zijn geworden – 's nachts de uilen door het park vliegen – gaat er dan zomaar gekapt worden? Heeft er nog iemand zin om te 'participeren' als dat zomaar gebeurt?

--

Marion Ree – Kracht van Utrecht

Meer over de NRU in het artikel "Geen extra geld voor inpassing Noordelijke Randweg Utrecht"

Lees hier de tweede inspraakreactie van de Kracht van Utrecht tijdens de RIA op 1 september: Jan Korff de Gidts over onze vijf aandachtspunten voor mobiliteitsbeleid, de Utrechtse gebiedsagenda's en de nota Slimme Routes Slim Regelen.