Gebiedsverkenning Utrecht Oost: Durf te kiezen voor de OV- en fiets schaalsprong

vernieuwd knooppunt_rijnsweerd_en_uithof_bron_rwsDe Provincie Utrecht heeft samen met het Rijk en de gemeente Utrecht een Gebiedsverkenning opgesteld voor Utrecht-Oost. Volgens de Kracht van Utrecht mist de verkenning een heldere keuze voor fiets- en ov-railnetwerken. Er is behoefte aan een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. Een algemeen geformuleerde wensenlijst is onvoldoende. 

De regio is flink in ontwikkeling en de stad Utrecht groeit misschien wel naar 400.000 inwoners. Met alle omliggende gemeenten gaat het om bijna 1 miljoen inwoners. Die groei betekent een steeds grotere opgave op het gebied van mobiliteit en leefklimaat, zeker voor Utrecht Science Park en omgeving. De plannen voor verbreding van de A27 door Amelisweerd / Ring Utrecht maken de problemen alleen maar groter.

Regionale visie op fiets- en ov-railnetwerk

Als Kracht van Utrecht hebben we vanaf het begin in 2009 gepleit voor een forse uitbreiding van het fiets- en OV-railnetwerk. Stad en provincie hebben inmiddels, gelukkig, een stevige fiets- en OV-visie vastgesteld. Daar zijn we blij mee. Maar het Rijk heeft daar geen geld voor beschikbaar. In zulke gevallen volgt dan meestal meer onderzoek. Dus hebben Rijk, gemeente Utrecht en de Provincie als trekker een Gebiedsverkenning Utrecht Oost opgesteld. De focus ligt van begin af aan op Utrecht Oost, omdat de bereikbaarheid van de oostkant, en dan vooral het groeiende Science Park, de grootste opgave is.

Visie zonder echte keuzes

De verkenning komt met een paar verstandige aanbevelingen: regionale stations beter benutten om Utrecht Centraal te ontlasten en meer aandacht voor de fiets als alternatief. De tekst staat vol verwijzingen naar het mooie idee van “Healthy Urban Living”. Maar uiteindelijk mondt de verkenning uit in een lange verlanglijst zonder keuzes. Want met de VVD gedeputeerde als trekker “moet” de regio even bereikbaar zijn voor de auto als voor OV en fiets. De verbreding van de Ring is hierbij een gegeven; een extra auto-ontsluiting voor de Uithof eveneens. Dat terwijl het Science Park zelf vooral een prettig en ontspannen verblijfsgebied zou moeten worden.

Van verlanglijst naar een uitvoeringsagenda

Een treinstation voor De Uithof zit ook in die visie. Maar hoe die trein daar moet komen en of daar ruimte voor is (zeker na de 2x7 verbreding) is onduidelijk. De verkenning is veel te vaag om de komende tien jaar in daden te worden omgezet. En in 2026 zou die verbreding van de A27 door Amelisweerd met 14-15 rijstroken een feit kunnen zijn. Daar wringt de verkenning het sterkst. Naast al die toekomstbespiegelingen missen we een agenda en routeboek voor de komende vijf tot tien jaar. Bij gemeenten, vervoerbedrijven, ProRail en NS zijn daar genoeg ideeën voor. Bij de Kracht van Utrecht en onder meer de Fietsersbond ook.

De regio Utrecht verdient een concreet uitgewerkte agenda en plan van aanpak, die aansturen op een schaalsprong voor OV + fiets, gedragen door alle partners, bewoners en bedrijven in het gebied. Die slag moet nu worden gemaakt. Algemene wensenlijstjes krijgt Den Haag al genoeg, zeker in het voorspel van de Kamerverkiezingen.