Verbreding Ring Utrecht A12/A27: Partij van de Arbeid moet kleur bekennen

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht | Nieuwe inzichten tonen aan dat verbreding van de Ring Utrecht niets oplost. En dat terwijl het plan meer dan een miljard kost en tot een verdere aantasting leidt van het natuurgebied Amelisweerd. Maandag 28 november biedt de Kerngroep Ring Utrecht daarom een petitie aan in de Tweede Kamer. Daarin vraagt de Kerngroep om de Ring Utrecht niet te verbreden.

De Tweede Kamer behandelt deze maandag de voortgang van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook de verbreding van de Ring Utrecht komt aan de orde. Volgens het ministerie wil het Rijk daar in de eerste helft van 2017 een besluit over nemen.

Nieuwe inzichten: verbreding A12/A27 lost niets op

Een plan ook, dat niets oplost. Recente landelijke gegevens en analyses in het kader van het programma ‘Beter benutten’ bevestigen de opvatting, dat de meest hardnekkige files ontstaan op het onderliggend wegennet en zich voortplanten bij de afslagen van de snelwegen. Verbreding van wegen zal dit probleem alleen maar verergeren. Het is tijd om – in lijn met aanbevelingen van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - in te zetten op een omslag in de stadsgewesten naar gebruik van fiets, openbaar vervoer, ICT en slimme automobiliteit om de druk bij de afslagen te verlichten en de doorstroming te verbeteren.

Uit recent verschenen conceptprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart blijkt dat deze visie door steeds meer partijen wordt gedeeld. Zo lezen wij in het conceptprogramma van regeringspartij PvdA (p.55): “Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak ”. Gezien deze uitspraak in het conceptprogramma zou het voor de hand moeten liggen dat de PvdA niet instemt met een eventueel besluit tot verbreding van de Ring vóór de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Maandag 28 november: aanbieding petitie in Tweede Kamer

Maandag biedt de Kerngroep Ring Utrecht, waarin tal van bewoners- en milieuorganisaties samenwerken, om 10.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan met meer dan 7500 handtekeningen, waarin gevraagd wordt de Ring Utrecht niet te verbreden. De Kerngroep Ring Utrecht pleit ervoor de besluitvorming te baseren op een actuele analyse van de werkelijke fileproblematiek als basis voor een omslag in mobiliteit.

--
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Kerngroep Ring Utrecht is een samenwerkingsverband van de bewonersgroepen en milieuorganisaties Laat Lunetten Niet Stikken, Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp, Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht, ondersteund door het Milieucentrum Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.