Kerngroep Ring Utrecht: opnieuw opvoeren verbreding Ring Utrecht onzinnig

A27 bij_Lunetten_3Met verbazing heeft de Kerngroep Ring Utrecht het bericht vernomen dat de Rijksoverheid de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) alsnog wil doorzetten. Dat uitgerekend dit plan weer uit de kast wordt gehaald op het moment dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de natuur in ons land te redden en de stikstofuitstoot overal terug te dringen, klinkt als een slechte grap met enkel uitzichtloze procedures als gevolg.

In de brief met te nemen stikstofmaatregelen kondigde het kabinet aan om de "ruimte" die ontstaat door de snelheidsverlaging te gebruiken voor o.a. de verbreding van de Ring Utrecht. Er lijkt echter geen juridische basis te zijn voor het voornemen om de maatregelen vooral níet te gebruiken voor natuurherstel, maar voor allerlei bouwprojecten. Bovendien moeten maatregelen direct gerelateerd zijn aan het project waarvoor compensatie nodig is - hier de A27 verbreding - en dat is ook al niet het geval. Het is daarom nogal bizar om de Ring Utrecht verbreding weer boven water te halen. 

Snelheid naar 80 km/h en geen bakverbreding

De Kerngroep dringt als samenwerkingsverband van Utrechtse wijk-, natuur- en milieuorganisaties er bij kabinet en Tweede Kamer op aan om – in lijn met de algemene snelheidsverlaging op Rijkswegen – de maximumsnelheid op de Ring Utrecht terug te brengen naar 80 km/uur. En verder oplossingen te zoeken die ons Rijksmonument Amelisweerd en de natuur niet verder aantasten en te kiezen voor een ambitieuze aanpak voor fiets en OV in de Utrechtse regio.

Op 17 juli van dit jaar vernietigde de Raad van State het Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht als direct uitvloeisel van de uitspraken van de Raad van State op 29 mei en het Europees Hof in november 2018. De reden voor vernietiging was de afwijzing van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) als onderbouwing van de vereiste stikstofcompensatie. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het opnieuw presenteren van hetzelfde plan nog veel kanslozer is omdat de stikstofcompensatie nu in het geheel niet is geregeld.

Nog afgezien van een aantal verdere juridische haken en ogen zal de stikstofruimte die wordt gecreëerd door de nu voorgestelde verlaging van de maximum snelheid al ruim worden opgesoupeerd door vele andere woningbouwprojecten die nu moeten worden vlotgetrokken. En als het Rijk dit plan echt wil doorzetten, gaat dat ten koste van woningbouw en andere sectoren. 

Vernietigd Tracébesluit repareer je niet zomaar

De vernietiging van het Tracébesluit betekent dat het Rijk weer helemaal opnieuw moet beginnen met de Tracéwet-procedure op basis van de meest recente gegevens en het meest recente beleid, waaronder ook het Klimaatbeleid. Het Ontwerpbesluit moet opnieuw ter inzage worden gelegd. Wij geven de Rijksoverheid en Tweede Kamer in overweging een dergelijke zelfkwelling los te laten en de minstens 1,2 miljard euro op een veel zinniger wijze te besteden.

Op korte termijn lijkt het logisch en wenselijk om in aanvulling op de landelijk geldende vermindering van de maximum snelheid de maximum snelheid op de Ring te verlagen naar 80 km/uur ter verbetering van de gezondheid van omwonenden, veiligheid en doorstroming. En met grote inzet te werken aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid door een schaalsprong in het OV- en fietsnetwerk van de Utrechtse regio.

--

Tekst: Kerngroep Ring Utrecht (met aanvullingen van de Kracht van Utrecht)

Lees ook de berichten in DUIC (Kerngroep noemt opnieuw opvoeren verbreding Ring Utrecht 'onzinnig'), de Volkskrant (het anti-stikstofpakket: aantrekkelijk plan of aangekondigde mislukking) en het AD (Verbreding A27 bij Amelisweerd gaat tóch door: 'Dit plan wordt steeds absurder').