Regeerakkoord: Tracébesluit A12/A27 Ring Utrecht/Amelisweerd op de helling

A27 bij_LunettenDe rijksoverheid gaat eindelijk in gesprek met de regio. Over betere oplossingen dan het sterk verouderde plan van 2x 7 rijstroken. Dat leest de Kerngroep Ring Utrecht in het regeerakkoord. Het begin van het einde van dit Tracébesluit. Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners, de gemeente of de provincie er geheel niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Die ban is gebroken.

In het akkoord is te lezen dat de coalitie in overleg met de regio wil bekijken of een oplossing 'binnen de bak' in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontsluiting met OV en auto van nieuwe woongebieden zoals Rijnenburg. Als de oplossing vanuit de regio even goed is, dan wordt deze overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

SUUNTA 2 laat zien: het kan binnen de bak

In juni van 2021 publiceerde de Kerngroep Ring Utrecht het SUUNTA 2 rapport. Dit rapport is geheel dankzij crowdfunding en donaties van burgers van Utrecht tot stand gekomen. Rijk, provincie en gemeente zullen niet anders kunnen concluderen dan dat de SUUNTA 2 variant – 2×6 rijstroken binnen de bak in Amelisweerd – een volwaardig alternatief is, dat aan alle verkeerskundige eisen voldoet. De SUUNTA 2 variant is daarnaast uitvoerbaar en vele honderden miljoen goedkoper. De koppeling aan de regionale opgave betekent dat al dat geld direct zou kunnen gebruikt voor de regionale schaalsprong voor OV en fiets.

Huidig Tracébesluit 'on hold'

De Kerngroep is blij dat hiermee de regio ook aan zet is. Een logisch gevolg van de nieuwe situatie moet nu zijn dat het huidige Tracébesluit 'on hold' wordt gezet. Demissionair minister Visser liet onlangs aan de Raad van State weten dat zij in de eerste helft van 2022 een wijzigingsbesluit wil nemen om de stikstofparagraaf van het huidige TB te repareren. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn als eerst samen naar alternatieven wordt gekeken. De voorbereiding hiervan zou dan ook gestopt moeten worden.

Van onverminderd belang blijft dat bewoners van Hoograven en Lunetten heel dringend betere geluidschermen verdienen. En dat de bouw hiervan niet weer mag worden uitgesteld. De Kerngroep hoopt dat Rijk, provincie en gemeente hier aandacht voor hebben.

Tekst: persbericht Kerngroep Ring Utrecht